An Khang Thịnh Vượng

Mã sản phẩm: TTTV8001

Giá: 180,000 VNĐ   (Sản phẩm đã giảm 10%)

Vải in sẵn 100%

 Loại vải: Aida 11CT

 Kích thước thiết kế: 350x173

 Kích thước thật: 81x40 cm

 Số màu: 14

 Trọn bộ bao gồm: Kim, chỉ, vải, mẫu thêu 

Sản phẩm chưa có thông tin bảo hành

  Sản phẩm cửa hàng khác

Chưa có sản phẩm cửa hàng khác

  Quà tặng

Sản phẩm không có tặng kèm

Bạn đang xem bài viết:

An Khang Thịnh Vượng - Tranh thêu chữ thập thư pháp

0 sản phẩm